De Meibosvissers
Sijsele

Home | Reglement | Wedstrijden | Uitslagen | Ligging | Fotoboek | Contact | Archief

Algemeen reglement - seizoen 2024.

Art. 1 : Visverloven.

 1. Niemand mag de hengelsport in de gemeentelijke visvijver, gelegen aan de Meibosweg, beoefenen zonder in het bezit te zijn van een visverlof.

 2. Het visverlof is strikt persoonlijk en mag aan geen derden worden afgestaan.

 3. Het aanvaarden van het visverlof brengt met zich mee dat er kennis werd genomen van de reglementen en dat deze aanvaard worden.

 4. Alle inbreuken op het algemeen reglement schorsen dadelijk en zonder verhaal het visverlof.

 5. Het visverlof dient vernieuwd uiterlijk tegen 01 april van ieder jaar en geeft recht tot het vissen met twee hengels, voorzien van maximum twee haken, vanop de oever en vanop een visplaats.

 6. De houder van het visverlof draagt zelf alle verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen en diefstallen.

 7. De visser moet op ieder verzoek van een bestuurslid en/of de politionele overheid zijn visverlof  kunnen voorleggen.

 8. Een visverlof is te verkrijgen in het jaar dat de kandidaat twaalf jaar wordt.

 9. Iedereen die in het bezit is van een visverlof van de club mag aan de klassementswedstrijden deelnemen indien plaatsen beschikbaar. De vrije wedstrijden kunnen altijd meegevist worden. Navraag bij Freddy, Rudy of Danny.

 10. Er wordt gans het jaar gevist in de grote en in de kleine vijver.
  Uitgezonderd op wedstrijddata.

 11. De nieuwe leden betalen het eerste jaar 5 euro extra kosten

 12. Op de data van de wedstrijden kan er niet vrij gevist worden in beide vijvers.

 

Art. 2 : Verbodsbepalingen.

 1. Het gebruik van boot, kruisnet, fuik, nachtlijnen en drijvers zijn verboden.

 2. Het is verboden te zwemmen of te baden in de vijvers.

 3. Het is verboden materiaal van andere vissers te verplaatsen.

 4. Het is verboden te vissen vanaf twee uur na zonsondergang tot twee uur voor zonsopgang.

 5. Leefnetten zijn niet toegelaten buiten de wedstrijden.

 6. Het is streng verboden voor te voederen op gelijk welke vis.

 7. Iedere visser dient recht voor zich uit te vissen.

 8. Het is verboden onder het ijs te vissen.

 9. Het is verboden aanplantingen te vernielen en bomen of struiken te hakken.

 10. Het is verboden afval in het water te werpen of op de visplaats achter te laten. De sportieve visser neemt zijn afval zelf terug mee.

 11. Gekleurde maden zijn verboden; enkel witte maden zijn toegelaten.

 12. Er moet gevist worden op de gemaakte plaatsen.

 13. Miniatuurvoederboten zijn vrij te gebruiken op de Meibosvijvers. Enige fairplay wordt gevraagd ten opzichte van andere vissers. (Verboden op wedstrijden)

 14. Het is verboden te vissen met levende vis in beide vijvers.

Art. 3 : Vismaten.


Baars en paling vrij. Vijvervreemde vissen dienen verwijderd te worden (Meerval en dwergmeerval)

 

Art. 4 : Aantal vissen welke per visdag mogen meegenomen worden.


Paling en baars vrij.

Art. 5 : Algemeenheden.

 1. Ieder lid signaleert inbreuken aan het bestuur.

 2. Het schepnet mag alleen gebruikt worden om de gevangen vis te scheppen.

 3. Er mag lokaas geworpen worden.

 4. Kleine aasvisjes voor gebruik in de Meibosvijvers mogen gevangen worden, mits aanvraag aan een bestuurslid.

 5. De auto's moeten geparkeerd worden op de aangeduide plaatsen.
  Steeds de doorgang vrijhouden voor de hulpdiensten.

 6. In de grote en kleine vijver mag er alle dagen met kunstaas gevist worden.

 7. Met de dode stilliggende visjes mag het gehele jaar met twee hengels gevist worden.  
                                       
 8. De vissen onthaken met natte handen.

 9. Karpervissers dienen een onthakingsmat te gebruiken.   ( Geen bewaarzakken  !! )
  De karpervissers dienen zonder weerhaak of met platgedrukte weerhaak te vissen. 
  Onaangekondigde controles zijn mogelijk.
  Karpervissers blijven steeds bij hun hengel!!!!!
  Het is verboden in de hoeken en tegen obstakels te vissen.
  Karperschepnet dient groter te zijn dan 90 cm.

 10. De sleutel van het toilet is te verkrijgen aan de prijs van. 10,00 euro.

 11. Peuren is toegelaten. (Hou rekening met het politiereglement)

Terug naar boven